Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2014Máy rải – đầm tự động mái dốc bê-tông, BTCT 
(Automated placing – compacting machine for RC embankment) – PGS TS Nguyễn Hồng Ngân, ĐHBK TpHCM (ASCE)
Bêtông hóa kênh mương – @ VIFOTEC

Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2014

Bêtông hóa kênh mương - @ VIFOTEC - Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam 2014